top of page

Therapievormen

​Ik bied individuele behandeling van volwassenen gebruikmakend van o.a. ​Schematherapie, Cognitieve gedragstherapie,

EMDR en Mindfulness.

Daarbij houd ik me aan de GGZ Standaarden.

Voor inhoudelijke informatie over de verschillende therapievormen klik op onderstaande links.

Psychotherapie:                           https://www.psychotherapie.nl

Cognitieve gedragstherapie:     https://www.vgct.nl

Schematherapie:                         https://www.schematherapie.nl

EMDR:                                          www.emdr.nl

Mindfulness:                                www.mbcttrainingen.nl

GGZ Standaarden:                      www.ggzstandaarden.nl

 

De intakefase

De intake bestaat over het algemeen voor de gespecialiseerde GGZ uit 3-5 gesprekken en voor de generalistische basis GGZ

uit 1-2 gesprekken.

Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de klachten zijn en vraag ik je enkele vragenlijsten in te vullen.

Bij gespecialiseerde GGZ kijk ik ook naar je persoonlijkheid, je gezin van herkomst en je ontwikkeling op verschillende levensgebieden. Aan het eind van de intake bespreken we mijn bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling.

 

Als ik een behandelaanbod voor je heb, stellen we in overleg een behandelplan op, waarin we de doelen van de behandeling en de werkwijze vastleggen. Daarbij oriënteer ik me aan de multidisciplinaire richtlijnen en maak ik gebruik van onderzochte (evidence based) behandelmethoden.

Het is mogelijk dat uit de intake blijkt dat de problematiek buiten mijn behandelcapaciteit valt.

In dat geval zal ik je adviseren je daar aan te melden waar een beter passende behandeling kan worden geboden.


De behandeling

Psychotherapeutische sessies vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak.

Een essentieel element van psychotherapie is voor mij de relatie tussen therapeut en cliënt, waarin acceptatie, vertrouwen en transparantie centraal staan. Op deze basis kan je in contact komen met jezelf en kan een positief herstel- en groeiproces worden gestimuleerd. Daarnaast is je eigen inzet van belang. Ik zal je vragen actief te zijn, over hetgeen besproken wordt na te denken en huiswerk of oefeningen uit te voeren.

Psychotherapie kan meer persoonsgericht zijn, waarbij het gaat om het vergroten van zelfinzicht, het verbeteren van het contact met gevoelens en behoeften, het verwerken van pijnlijke ervaringen in het verleden en het ontwikkelen van veerkracht en zelfvertrouwen.

Bij de meer klachtgerichte psychotherapie gaat het om het verminderen van psychische klachten of het ermee leren omgaan.

Bij beide vormen maak ik gebruik van verschillende therapeutische referentiekaders en stem ik de behandeling zo goed mogelijk op jou af.

Aanvullende diagnostiek en medebehandeling

Mogelijk is er meer duidelijkheid nodig over een diagnose, b.v. bij het vermoeden van ADD/ADHD of autisme.

In dat geval zal ik verwijzing voor aanvullend onderzoek door een gespecialiseerde instelling met je bespreken.

Als in de loop van de gesprekken duidelijk wordt dat medebehandeling door een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen, kan je een afspraak maken met een psychiater met wie wij samenwerken.

Daarvoor is een aparte verwijzing van de huisarts vereist.

E-health, beveiligd mailen en online sessie

Voor digitale educatie en ondersteuning van de therapie en voor beveiligd mailen maakt ik gebruik van Therapieland.

Sessies kunnen via beeldbellen plaatsvinden als dat passend is.

Evaluaties en effectmetingen

We bespreken regelmatig de voortgang van de therapie en ook hoe je de therapie en mij als therapeut ervaart.

Aan het begin, bij tussentijdse evaluaties en aan het eind van de behandeling zal ik je vragen een of meer vragenlijsten in te vullen om de effectiviteit van de behandeling te meten. De resultaten van de vragenlijsten bespreken we tijdens een behandelsessie. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten houdt in dat ik de indicatiestelling voor psychotherapie en eventuele knelpunten in de behandeling bespreek met collega-psychotherapeuten in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Ook daarbij houd ik mij uiteraard aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

In geval van crisis

Helaas kan het voorkomen dat een cliënt in crisis geraakt. Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis.

In geval van een crisissituatie raad ik je aan contact op te nemen met je eigen huisarts. Deze kan je indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Je kan ook zelf contact opnemen met de crisisdienst: Spoedeisende psychiatrie Amsterdam: 020 – 523 54 33.

Waarneming

In geval van langdurige afwezigheid heb ik een waarnemingsregeling met mijn collega’s op de van Breestraat 67 getroffen.

Deze regeling houdt in dat ik samen met jou inschat of een overbruggend contact met een andere therapeut nodig is.

Je kan in dat geval contact opnemen met de betreffende collega.

Zie tabblad Contact voor de contactgegevens.  

Duur van de behandeling

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ duurt maximaal 12 gesprekken inclusief intake.

Behandeling in de gespecialiseerde GGZ is doorgaans een lange behandeling die soms meerdere jaren in beslag kan nemen.


Afsluiting van de therapie

We ronden de behandeling af tijdens een laatste evaluatiegesprek. Ook in geval van voortijdig beëindigen van een therapie zal ik je uitnodigen voor een afsluitend gesprek, om een zorgvuldige afronding te kunnen waarborgen.

 

Bewaren van dossiers

Na afsluiting van de therapie ben ik wettelijk verplicht het dossier 20 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
 

bottom of page