Aanmelding

Wachttijd - Momenteel is er een aanmeldstop

Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Met welke klachten kan je bij me terecht?

Angststoornissen, stemmingsstoornissen, zelfbeeldproblematiek, verwerkingsproblematiek, traumagerelateerde problematiek en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie over psychische klachten vind je op: www.wijzijnmind.nl

Bij welke klachten verwijs ik je liever door?

Verslavingsproblematiek (als primaire klacht), eetproblematiek (als primaire klacht), acute en chronische suïcidaliteit,

automutilatie, autisme, ADHD / ADD, psychosomatische klachten (als primaire klacht) en persoonlijkheidsproblematiek

die niet in een ambulante setting te behandelen is.

Kosten voor psychotherapie

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De NZa maximum tarieven voor GGZ vind je hier

Je hebt wel te maken met het verplichte eigen risico. In 2021 bedraagt het eigen risico € 385,- .

Het eigen risico wordt verrekend met het jaar waarin het behandeltraject is gestart.


Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ (geen Basis GGZ), Menzis, VRZ, DSW en Caresq.

De meeste verzekeraars hanteren budgetten, waardoor het kan gebeuren, dat ik, indien een budget is bereikt,

geen nieuwe cliënten van de betreffende zorgverzekeraar meer aan kan nemen.

Kosten bij te laat of niet afzeggen van een sessie (no show)

Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd breng ik € 40,- in rekening.

Deze kosten moet je zelf betalen, ze worden niet door je zorgverzekeraar vergoed.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Dat betreft o.a. werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen en identiteitsproblemen.

Ook bij deze behandelingen gelden de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De NZa heeft hiervoor een maximum uurtarief vastgesteld (OZP tarief).

Het OZP tarief bedraagt in 2021: € 114,41.

Aanmelding

De aanmelding vindt uitsluitend telefonisch plaats.

Voor je aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts nodig die aan een aantal wettelijke vereisten moet voldoen.