top of page

Aanmelding en kosten

Wachttijd 

Op dit moment is er een aanmeldstop.

Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Met welke klachten kan je bij me terecht?

Angststoornissen, stemmingsstoornissen, zelfbeeldproblematiek, verwerkingsproblematiek, traumagerelateerde problematiek en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie over psychische klachten vind je op: www.wijzijnmind.nl en www.thuisarts.nl.

 

Informatie voor cliënten in de vrijgevestigde GGZ vind je hier.

Bij welke klachten verwijs ik je liever door?

Verslavingsproblematiek (als primaire klacht), eetproblematiek (als primaire klacht), acute en chronische suïcidaliteit,

automutilatie, autisme, ADHD / ADD, psychosomatische klachten (als primaire klacht) en persoonlijkheidsproblematiek

die niet in een ambulante setting te behandelen is.

Kosten voor psychotherapie

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Daarbij wordt wel je eigen risico aangesproken. In 2024 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,- .

De vergoeding verloopt vanuit het Zorgprestatiemodel.

De volgende prestaties kunnen op de declaratie staan: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en reistijd.

Ik werk volgens het principe Planning = Realisatie. Dat betekent dat voor ingeplande sessies de geplande tijd in rekening wordt gebracht. Mocht de daadwerkelijke duur van de sessie meer dan 15 minuten afwijken van de geplande tijd, wordt de prestatie en daarmee het tarief aangepast.

Ook niet ingeplande digitale en telefonische zorg wordt in rekening gebracht, daarbij is de daadwerkelijke directe tijd leidend. 

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vind je hier.

Facturatie van sessies vindt maandelijks plaats.

De tarieven voor prestaties verschillen per zorgverzekeraar, omdat zorgverzekeraars verschillende afslagen op de NZa maximum tarieven hanteren.

De actuele behandeltarieven, inclusief algemene voorwaarden, vind je hier.  

Kosten bij te laat of niet afzeggen van een sessie (no show)

Voor een niet nagekomen sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd breng ik € 65,- in rekening.

Deze kosten moet je zelf betalen, ze worden niet door je zorgverzekeraar vergoed.

Contracten met zorgverzekeraars
Voor mijn contracten met zorgverzekeraars zie Home.

Sommige verzekeraars hanteren budgetten, waardoor het kan gebeuren, dat ik, indien een budget is bereikt,

geen nieuwe cliënten van de betreffende zorgverzekeraar meer aan kan nemen.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Dat betreft o.a. werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen en identiteitsproblemen.

Ook bij deze behandelingen gelden de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De NZa heeft hiervoor een maximum uurtarief vastgesteld (Tarief voor niet-basispakketzorg consult).

Dit tarief bedraagt in 2024: € 131,82

Aanmelding

De aanmelding vindt uitsluitend telefonisch plaats.

Voor je aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts nodig die aan een aantal wettelijke vereisten moet voldoen. Zie: hier

Voor het laatst bijgewerkt op 19-01-2024.

bottom of page