top of page

Praktische informatie

Kwaliteitseisen

Als psychotherapeut ben ik gehouden aan onze beroepscode.

Ik houd mij aan de eisen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse wet.

 

Mijn praktijkvoering wordt elke 5 jaar middels visitatie getoetst door onze beroepsvereniging LVVP.

In het kader van de visitatie kunnen dossiers worden ingezien. Informatie hierover vind je hier: Dossieronderzoek bij visitatie

 

Ik ben daarnaast aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

Ik beschik over een wettelijk vereist kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd.

Mijn kwaliteitsstatuut vind je hier:

​Registratie behandelgegevens en Privacy

Mijn beroepscode houdt o.a. in dat alles wat je mij toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim.

De gegevens worden door mij op een beveiligde manier opgeslagen. Zonder jouw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden.

Mijn AVG privacystatement vind je hier: Privacystatement

Volgens de zorgverzekeringswet ben ik verplicht om een aantal van je persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Daarnaast worden op de factuur ook je behandeldiagnose en zorgvraagtype vermeldt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt van mij gegevens over de declaraties in de GGZ (zorgvraagtypering, diagnoses, consulten) en de gegeven antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst. Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld, dus zonder je persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats).

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens aan je zorgverzekering en tegen het delen van gegevens met de NZa middels een bij mij verkrijgbare schriftelijke privacyverklaring.

Meer uitleg over de privacy vind je hier: Uw privacy

Klachten

Als je klachten hebt over mij als psychotherapeut of de behandeling, kun je die het beste eerst met mij bespreken.

Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, die in deze kwesties kan bemiddelen.

Meer informatie en contactgegevens vind je op: https://www.lvvp.info/voor-clienten

 

Achtergrondinformatie

Meer informatie over kwaliteitseisen, cliëntenrechten en klachtenprocedure vindt je hier:

 

LVVP:                        https://www.lvvp.info/voor-clienten

BIG registraties:      https://www.bigregister.nl/over-het-big-register

NzA :                        https://www.nza.nl

NVP:                         https://www.psychotherapie.nl

VGCT:                       https://www.vgct.nl

bottom of page